nowoczesne podręczniki
edukacja

Atrakcyjne, bo nowoczesne podręczniki

Dobry podręcznik, czyli jaki?

Podręczniki szkolne powinny materiał układać w logiczny i przejrzysty dla ucznia sposób.

• Bez względu na to czy zostaną wybrane tanie podręczniki czy droższe wydawnictwa powinny być one zintegrowane z innymi narzędziami edukacyjnymi.

• Podręczniki do gimnazjum powinny zawierać zadania czy ćwiczenia, których forma jest zbliżona do formy ćwiczeń egzaminacyjnych.

• Nowoczesne podręczniki powinny być także w formie multimedialnej podobnie jak pasujące do nich zeszyty ćwiczeń.

• Ważna jest również estetyka podręcznika np. oprawa graficzna. Należy zwrócić uwagę na no czy autorzy zachowali równowagę między treścią, a np. obrazami.

• Wszystkie materiały, elementy graficzne muszą być zgodne z głównymi wymaganiami podstawy programowej, ale także poprawne pod względem merytorycznym.

Możesz również polubić…