nauczanie podręczniki

Jakie środki dydaktyczne przydadzą się przy przygotowaniach do matury?

Przygotowanie do egzaminu maturalnego nie powinno polegać na nauce nowego materiału, ale na powtarzaniu treści już nabytych. Podręczniki szkolne są najczęściej wykorzystywanym narzędziem pracy. Podręczniki na końcu działu powinny mieć ćwiczenia lub zadania kontrolne, dzięki którym można się zorientować, jaki jest poziom opanowania materiału. Mechaniczne czytanie nie jest skuteczną metodą, dlatego można np. przeczytać tekst dwukrotnie i opracować ćwiczenia kontrolne. Odpowiedzi można zapisywać na kartce tak, aby można było do nich wrócić po jakimś czasie. Jest to metoda skuteczniejsza niż mechaniczne powtarzanie, ponieważ wymaga bezpośredniego zaangażowania osoby uczącej się.

Przed nauką warto rozplanować swoją pracę. Warto podzielić materiał na równe części i dopasować je do czasu, który pozostał do egzaminu. Jeżeli czasu jest mniej to nauka powinna być intensywniejsza, ale z częstymi przerwami. Nieodpowiednie rozplanowanie nauki może spowodować to, że część materiału zostanie opanowana w mniejszym stopniu.

Możesz również polubić…