Jakie środki dydaktyczne przydadzą się przy przygotowaniach do matury?

Przygotowanie do egzaminu maturalnego nie powinno polegać na nauce nowego materiału, ale na powtarzaniu treści już nabytych. Podręczniki szkolne są najczęściej wykorzystywanym narzędziem pracy. Podręczniki na końcu działu powinny mieć ćwiczenia lub zadania kontrolne, dzięki którym można się zorientować, jaki jest poziom opanowania materiału. Mechaniczne czytanie nie jest skuteczną metodą, dlatego można np. przeczytać tekst …